Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Herroeping

Herroepingsrecht voor goederen

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Ryheul Kristof – SwimCare, Watersnipstraat 29, 8020 Waardamme, telefoon: +32479242586 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het volgend modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Retourbeleid

Het retourbeleid bedraagt 30 dagen. Als deze 30 dagen na de aankoop zijn verlopen kunnen wij niet het volledige bedrag terugbetalen of wisselen. Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling moet het product/artikel ongebruikt, in dezelfde conditie en originele verpakking zitten zoals deze werd aangekocht. Als dit niet het geval is kunnen wij niet het volledige bedrag terugbetalen of wisselen.

Niet alle producten kunnen worden teruggenomen (zoals voeding, magazines of producten die speciaal ontworpen of besteld werden).

Andere producten die niet terugbetaald kunnen worden:

  • Waardebonnen en cadeaubonnen
  • Digitale documenten die gedownload werden
  • Persoonlijke gezondheidsproducten

Om de terugbetaling te kunnen doen hebben we ook het aankoopbewijs nodig.

Stuur je aankoop niet terug naar de fabrikant.

In sommige situaties kan maar een deel terugbetaald worden:

  • Boeken met duidelijk gebruikssporen
  • Producten die niet in hun originele verpakking zitten, beschadigd zijn of stukken ontbreken
  • Producten die niet binnen de 30 dagen na levering werden teruggestuurd

Terugbetaling

Bij het ontvangen van je product zal deze geïnspecteerd worden, we sturen u dan een mail om het ontvangst te bevestigen en houden u op de hoogte van het goedkeuren voor terugbetaling.

Als het product werd goedgekeurd zal de terugbetaling worden gedaan via de betalingsmethode die je had gebruikt of wat u verkiest als alternatief, dit binnen de 5 dagen.

Nog geen terugbetaling ontvangen?

Soms kan het langer duren tegen dat u de terugbetaling op uw rekening kan zien staan. Indien het na 10 dagen nog steeds niet op uw rekening staat neem dan contact op via mail: kristof@swimcare.be.

Ruilen

We vervangen alleen producten die defect of beschadigd zijn. Als je een product wenst te ruilen stuur ons dan mail op kristof@swimcare.be en stuur uw product terug naar: Watersnipstraat 29, 8020 Waardamme.

Verzenden

Het product die u wenst terug te sturen kan je verzenden naar: Watersnipstraat 29, 8020 Waardamme.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkost om je product terug te sturen. Verzendkosten zijn niet terugbetaalbaar.

Als je dure producten terugstuurt kan je dit best doen met een verzekerde verzending met track&trace code. We kunnen niet garanderen dat we het product die je verstuurd goed ontvangen.

Hulp nodig?

Contacteer ons op kristof@swimcare.be voor vragen.